top of page

Durf! Pleidooi voor meer ambitie en lef

Veertien jaar na het verschijnen van zijn eerste boek, laat Bart Verhaeghe opnieuw zijn verhaal optekenen. Met Durf! houdt hij een pleidooi voor meer ambitie, lef en ondernemerschap in onze samenleving. Het boek is geschreven vanuit de persoonlijke ervaringen en het standpunt van Bart Verhaeghe. Het is een verhaal van een ondernemer die bevoorrecht was om de afgelopen dertig jaar middenin de samenleving te staan. Tussen overheden en leveranciers, medewerkers en klanten, voetballers en supporters. Een verhaal dat iedereen wil inspireren om met verantwoordelijkheid in het leven te staan.
Bart Verhaeghe vraagt meer respect voor ambitie. Vandaag worden risico’s nog veel te vaak geschuwd. Zekerheid lijkt wel het nieuwe maatschappelijke ideaal. Met zekerheden alleen staan we echter stil en zullen we geen vooruitgang boeken. Je hebt mensen nodig die risico durven nemen, die willen excelleren in hun vak, en die de samenleving omhoog willen stuwen.


Met Durf! wil Bart Verhaeghe burgers, ondernemers en overheden een duwtje in de rug geven. Om verantwoordelijkheid op te nemen en net dat tikkeltje meer lef en ambitie te tonen. Om dromen te durven uitspreken, en ze met een langetermijnvisie te realiseren.


Uitgerekend omdat Bart Verhaeghe ervan overtuigd is dat ons land een ambitieuze aanpak nodig heeft en verdient, pleit hij vurig voor een samenleving van durvers. Durvers die zich niet verstoppen achter de opgelegde norm van wat ons elke dag als politiek correct wordt opgelegd. We hebben in deze regio bijzonder veel talent, dromen en ideeën. We zijn het aan onszelf en aan de generaties na ons verplicht om die om te zetten in meer welvaart en welzijn voor de hele samenleving, zodat iedereen ook in de toekomst dezelfde kansen krijgt als wij. Dat kunnen we alleen doen als we verandering en vernieuwing durven omarmen. Dat gaat alleen als we durvers laten dromen.


Durf! is verschenen bij Uitgeverij Van Halewyck en is verkrijgbaar in de winkel en online. De auteur schenkt de opbrengst van Durf! aan het Antikankerfonds, de Club Brugge Foundation en denk- en doetank Itinera.

Commentaires


bottom of page