top of page

LakeSprings overkoepelt als familiale holding de verschillende activiteiten van de familie Verhaeghe. Van vastgoed en value investing tot voetbal en non-profit. De rode draad doorheen al die activiteiten is de focus op langetermijndenken en ondernemerschap.

ONDERNEMERSCHAP IN DE ALLERBREEDSTE ZIN

Ondernemerschap is een vlag die heel wat ladingen dekt. LakeSprings is via zijn dochterondernemingen actief in vastgoedontwikkeling (denk maar aan Uplace) en vastgoedinvesteringen, doet aan value investing en participeert in veelbelovende ondernemingen. Maar LakeSprings is met Club Brugge evengoed actief in de voetbalwereld en wil met steun aan enkele non-profit organisaties de levenskwaliteit in de samenleving verbeteren.

ONDERSTEUNING & ADVIES

LakeSprings is veel meer dan een investeringsgroep. De familiale holding participeert niet alleen financieel in zijn ondernemingen, maar wil hen ook een toegevoegde waarde bieden en hen met raad en daad bijstaan. De participaties kunnen rekenen op strategische ondersteuning, op hulp bij het bepalen van de strategische prioriteiten, op juridisch en financieel advies, op begeleiding bij marketing, communicatie en PR, en op hulp bij hun corporate governance. LakeSprings staat zijn ondernemingen bij, of het nu gaat om het analyseren van de risico’s van een nieuwe investering, om het zo goed mogelijk inzetten van de schaarse bedrijfsmiddelen, om het creëren van een stevig juridisch kader of om het opzetten van solide financiële rapportage. De holding begeleidt de participaties actief bij het aanwerven en blijvend motiveren van het geschikte personeel. LakeSprings zoekt ook actief naar synergieën en stimuleert het uitwisselen van best practices binnen de groep. Zodat één plus één meer wordt dan twee.

FAMILIALE HOLDING MET EEN BLIK OP DE LANGE TERMIJN

Familieholdings spelen een belangrijke economische en maatschappelijke rol. Door hun focus op de volgende generaties staat het langetermijndenken centraal. Dat is bij LakeSprings cruciaal in alle activiteiten. De holding onderscheidt zich door een volgehouden focus op duurzaamheid en kwaliteit. Investeringen hebben een horizon die verder reikt dan vandaag. Die aparte manier van ondernemen weerspiegelt zich ook in andere domeinen, zoals voetbal. Geen gelukstreffers, maar duurzame successen die gebouwd zijn op ijzersterke fundamenten.

bottom of page