top of page

7 FAQ’s aan Bart Verhaeghe

LakeSprings ondersteunt ondernemerschap, maar hoe doen we dat dan eigenlijk? Door te investeren natuurlijk! Niet alleen in financiële plannen, maar veelal door tijd te investeren in mensen en hun enthousiaste ondernemersverhalen. Via allerlei kanalen bereiken ons veelbelovende toekomstplannen, maar ook minstens zoveel vragen. Vaak zijn ze herkenbaar, en dus leggen we de meest voorkomende voor aan Bart Verhaeghe.1. Ondernemerschap: is het wel iets voor mij?

Eerst en vooral zou ik een advies willen delen met iedereen, ondernemer of niet: volg je passie! Ga na waar jouw talenten liggen. Is het ondernemerschap echt jouw ding? Want hoe origineel en briljant jouw idee ook is, je moet het kunnen uitvoeren. Ik geloof echt dat je pas succesvol kunt zijn als je doet wat je graag doet. Als je zelf laaiend enthousiast bent over je sector of product. Wanneer die basisvoorwaarde vervuld is, is het zaak om alle passie even opzij te zetten en je startende onderneming rationeel te gaan analyseren. Ik hanteer daarvoor het 5 Forces model van Michael Porter, professor Strategie aan de Harvard Business School. Daarbij breng je vijf krachten in kaart die jouw onderneming beïnvloeden, zoals de macht van de leveranciers en de afnemers, en de bedreiging van nieuwkomers op de markt. Vervolgens maak je een strategisch plan op dat bepaalt op welke manier je je onderscheidt van concurrenten. Het is vaak niet meer dan een A4’tje, maar het biedt een houvast om bij moeilijke beslissingen een consequente lijn aan te houden en duurzaam te ondernemen. En tot slot – maar uitermate belangrijk – werk je aan een gedetailleerd businessplan. Op basis van voorafgaand onderzoek bepaal je de kosten, omzet en investeringen voor de komende drie tot vijf jaar. Mijn advies: wees realistisch in die verwachtingen. Het moet haalbaar zijn, zelfs in een worstcasescenario. Als die voorspelling tegenvalt, moet je je dúrven afvragen of het wel de moeite loont om door te doen. Misschien is de markt reeds verzadigd en focus je beter op een andere sector? Ook die beslissing vergt veel moed.


2. Zijn de eerste 5 jaar cruciaal voor mijn start-up?

Een ondernemer kan niet halftijds werken, integendeel, vaak ben je dag en nacht bezig om je idee zo goed mogelijk uit te werken en te verbeteren. In die zin is élk jaar cruciaal: je moet je élke dag durven smijten. Maar een uitgekiend en realistisch meerjarenplan geeft ook een soort gemoedsrust, een duidelijke visie voor de komende jaren. Dat was ook het geval bij mijn overname van Club Brugge. In 2012 transformeerden we de toenmalige vzw naar een echt voetbalbedrijf (nv). Daarmee schreven we bij Club een nieuw verhaal. Van bij het begin gaven we onszelf drie jaar de tijd om er te staan als topclub. Er stonden ons grote investeringen te wachten maar we hebben de tering naar de nering gezet en doelgericht prioriteiten gesteld. De volgende investeringen volgden pas van zodra de resultaten, de capaciteit en de bedrijfszekerheid die toelieten. Dat is bij een groot bedrijf zo, maar evengoed bij een startup. Van zodra je mensen aanneemt is het ook cruciaal om een duurzaam organisatiemodel op poten te zetten. Heldere structuren, procedures en checklists maken je bedrijf duurzaam en minder afhankelijk van jezelf.


"Wees realistisch in je verwachtingen. Je businessplan moet haalbaar zijn, zelfs in een worstcase-scenario."


3. Welke groei is realistisch in de eerste jaren van mijn onderneming?

We mogen ons niet blindstaren op de grote succesverhalen: unicorns die als magische startups op korte tijd uitgroeien naar een waarde van 1 miljard dollar. Dat zijn grote uitzonderingen. Het groeisucces van een onderneming hangt sterk af van de sector waarin ze actief is. Niet de groei maar de weerbaarheid en duurzaamheid van een onderneming zijn belangrijk, daar is een solide businessplan de basis voor. Het is trouwens vaak niet nodig om een nieuwe onderneming uit de grond te stampen, er staan veel bestaande bedrijven over te nemen. Vanwege de verworven naamsbekendheid en klantenportefeuille kan dat echt een interessante piste zijn. De toekomst uitschrijven en het bedrijf weerbaar maken voor nieuwe tendensen: ook dat getuigt van ondernemerschap en durf.


4. Ondernemen is risico nemen, maar hoe ga je om met tegenslag?

Ondernemer zijn is de mooiste job die er bestaat, maar uiteraard kent zo’n parcours hoogtes en laagtes. Ook wie dag in dag uit keihard werkt moet weten dat het evengoed kan mislopen. Je hebt niet alle factoren zelf in de hand, kijk maar naar de crisis waarin we ons momenteel bevinden. Maar falen is geen teken van onbekwaamheid. Een mislukte poging is een leerproces, een beproeving die je sterker maakt. Een eerder mislukte poging kan voor een investeerder zelfs een meerwaarde zijn: ondernemers die al een keer gefaald hebben, zijn een ervaring rijker en zijn extra gebeten om niet dezelfde fout te maken. Belangrijk is om met een heel duidelijk, realistisch en concreet verhaal naar investeerders en klanten te stappen. Hoe geweldig sommige ideeën ook mogen klinken, een gedetailleerd en haalbaar businessplan blijft de basis van een gezonde onderneming. Wees ook heel kritisch tegenover jezelf en je plan, daag jezelf voortdurend uit.

5. Hoe maak je je bedrijf weerbaar in een crisis als deze die we nu beleven?

We hebben het al vaak gehoord: elke crisis biedt kansen. Trends die eerst schoorvoetend hun intrede deden, zijn nu voor velen de norm geworden. Bijna elke offline winkel heeft z’n online variant, en het aanbod van leveringen aan huis is énorm. Veel bedrijven, actief in dienstverlening en gezondheid, groeien daardoor sneller dan voorzien. Zo ontstaan – niet tegenstaande de negatieve impact van de crisis – toch nieuwe jobs en businessmodellen. Bestaande ondernemingen werden uitgedaagd om hun businessplan te herdenken. Ook in het voetbal, waar wedstrijden met publiek dé corebusiness is, moest het plots anders: creatiever. We moesten onze fans op een andere manier bereiken en onze commerciële partners een ander soort meerwaarde bieden. Voor hen richtten we een digitaal business netwerk op, via de Club App. Ook de talrijke elearnings en webinars voor partnerbedrijven zijn een groot succes."Een crisis biedt kansen. Bij Club richtten we een digitaal business netwerk op via de Club App, om zo onze commerciële partners meerwaarde te bieden."


6. Hoe verliep uw start als ondernemer?

Het heeft behoorlijk lang geduurd voor ik wist wat ik na mijn studies Rechten wou doen. Mijn passie lag bij het voetbal, maar ik moest eerlijk zijn met mezelf: een profvoetballer ging ik niet worden. Maar dankzij mijn MBA aan Vlerick Business School voelde ik als jonge twintiger wel waar mijn andere talenten lagen: analyses maken, strategisch denken en businessplannen uitwerken. Ik was er helemaal van doordrongen en besloot na negen maanden als bedrijfsadviseur bij KPMG om zélf ondernemer te worden. Ik was als het ware mijn eigen startup: ik begon eraan zonder startkapitaal of klantenportefeuille. Louter met mijn kennis en zelfvertrouwen ging ik op jacht naar bedrijven die me wilden inhuren om hun bedrijf door te lichten en te hervormen. Ik vroeg geen loon, maar wou me laten betalen in aandelen. De eerste maanden verliepen moeilijk, maar in 1992 kwam ik uiteindelijk Luc Verelst tegen, oprichter van aannemersbedrijf Verelst. Ik liet het bedrijf samen met Luc uitgroeien tot de wereldwijd actieve projectontwikkelaar Eurinpro. Veertien jaar na mijn start bij Verelst werd Eurinpro overgenomen door het Australische Goodman. Het waren zeer intense jaren waarin we onze strategie om de concurrentie voor te zijn geregeld moesten bijsturen. Maar dat maakt het net zo boeiend. Ik denk dat elke ondernemer die voortdurende drang naar beter, efficiënter en slimmer herkent.


7. Voelt u als gevestigde ondernemer nog dezelfde passie die een kleine start-ups zo vaak typeert? Absoluut! Bij elke nieuwe stap die we zetten – bij Club Brugge of in het vastgoed – voel ik een enorme drive om ervoor te gaan. Het verhaal van een start-up is vaak ook bijzonder inspirerend. Voetbal is een bijzonder creatieve omgeving. Ik verbaas me vaak over de creativiteit van de startups die naar Club komen om meer beleving te bieden, de dataverwerking van onze spelers te verbeteren of de digitale commerciële aanpak uit te breiden. We hebben zóveel talent in ons land die onze ondernemingen veel meerwaarde bieden. Meer en meer mensen kiezen voor het ondernemerschap, dat is een zeer positieve evolutie. Ze halen het beste uit zichzelf en creëren welzijn in de samenleving. Maar wie onderneemt heeft ook doorzettingsvermogen nodig: kritiek en tegenwind zijn inherent aan de innovatie die een ondernemer brengt. Geloof in je eigen verhaal, in je eigen kunnen. En dan: bluvn goan, zoals ze bij Club Brugge zeggen. Een mantra waar ongetwijfeld veel ondernemers zich in herkennen.

Comments


bottom of page